اطلاعیه 9 - ISI ,SCOPUS Journals
1400/02/13

پژوهشگرانی محترم جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-International Journal of Modern Agriculture   -WOS

2-International Journal Of Disaster Recovery And Business ContinuityWOS / ESCI

3- Information Technology In Industry-WOS / ESCI

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف هفتمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر یا هر گونه سوال با تلفن زیر می توانید تماس بگیرید. 

Whatsapp & Tel : 09353155304

نکات :

-مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com