اطلاعیه 7 - اعلام حمایت علمی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
1399/05/16

 انجمن ترویج و آموزش کشاورزی به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست ، و جناب آقای دکتر سید محمود حسینی ،دکتر احمد رضوانفر ،دکتر علی اسدی و دکتر امیر علم بیگی از اعضای هیات مدیره و اعضای پیوسته این انجمن به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.